Edilitare

Rețelele edilitare au un rol mult mai important în cadrul unităților administrative pe care le deservesc, acestea asigurând gradul de igienă necesar unei dezvoltări sănătoase a populației, dar și confort.

Un alt rol important al rețelelor edilitare este acela de a proteja mediul înconjurător, un principiu de bază în legislația europeană, dar și în legislația română.

Firma noastră are o experiență bogată în elaborarea și implementarea soluțiilor tehnice necesare construcțiilor de rețele de alimentare cu apă potabilă și colectarea apelor uzate menajere.

În procesul de proiectare sunt implicate și alte departamente tehnice, precum Departamentul de Arhitectură ( pentru realizarea și integrarea constructiilor în peisajul local), departamentul de rezistență (pentru crearea unor construcșii sigure și stabile), etc.

Procesul de proiectare al rețelelor de alimentare cu apă potabilă și canalizare este unul complex, care ține seama de configurația fiecărei localități, în parte, dar și de integrarea soluției tehnice alese cu impact minor asupra mediul inconjurător.

Rețelele de apă potabilă sunt destinate, în principal, asigurări apei curente în gospodării, creșterea gradului de igienă și reducerea bolilor asociate cu lipsa acesteia însă mai au și un rol secundar. Acestea sunt dimensionate, astfel încât, în cazul unui incendiu să asigure debitul necesar și presiunea minima, conform normativelor în vigoare, cu ajutorul lor putându-se limita pagubele material, dar și victimele omenești.

Rețelele de canalizare au rolul de a colecta apa uzată din gospodării și de a o transporta în mod gravitational sau prin pompare (acolo unde terenul o impune) către o stație de epurare. Apa uzată colectată este epurată în stații de epurare de ultimă generatie și adusă la parametrii optimi, fiind apoi deversată în emisar.

Având în vedere că fiecare rețea de canalizare este unică, datorită variației parametrilor luați în considerare, stația de epurare a apelor uzate menajere va fi în consecință adaptată acestor parametrii.

Departamentul nostru are ca obiectiv principal proiectarea rețelelor de alimentare cu apă, rețele de canalizare, stații de pompare, inclusive, stațiile de epurare a apelor uzate menajere.

Dezvoltarea proiectelor este realizată folosind metode moderne de proiectare asistată de calculator, folosind soluții software CAD, ceea ce duce la o durată scurtă de elaborare a proiectului  și modificări rapide în funcție de cerințele de adaptare ce pot interveni în faza de execuție efectivă.

Proiectele sunt realizate cu programele dedicate de proiectare Planeo: Hydra și Canalis.

Colectivul care participă la realizarea proiectelor se adaptează cerințelor fiecărui proiect, în parte. Organizarea și analizarea soluției unui proiect sunt făcute astfel încât rezultatul final să indeplinească toate cerințele și standard, atât în cee ace privește continutul, cât și prezentarea acestuia.

 

PROIECTE FINALIZATE

 • Rețea publică de canalizare a apelor uzate menajere și stație de epurare în localitatea Moșna, comuna Moșna, județul Sibiu.
 • Rețea de canalizare a apelor uzate menajere și stație de epurare în localitatea Hașag, comuna Loamneș, județul Sibiu.
 • Rețea publică de canalizare a apelor uzate menajere în localitatea Alămor, comuna Loamneș, județul Sibiu.
 • Rețea publică de canalizare a apelor uzate menajere și stație de epurare în comuna Măgureni, județul Prahova.
 • Rețea publică de canalizare a apelor uzate menajere și stație de epurare în localitatea Poiana Ilvei, comuna Poiana Ilvei, județul Bistrița-Năsăud.
 • Extinderea rețelei de alimentare cu apă potabilă a comunei Săgeata în localitățile Găvănești, Movilița și Banița, județul Buzău.
 • Rețea publică de alimentare cu apă potabilă în localitatea Hașag, comuna Loamneș, județul Sibiu.
 • Rețea centralizată de alimentare cu apă potabilă în localitatea Alămor, comuna Loamneș, județul Sibiu.
 • Rețea publică de alimentare cu apă potabilă în comuna Rădoiești, județul Teleorman.

 

Servicii de bază incluse în documentație

 1. Plan de situație pentru rețele apă/canal
 2. Profil longitudinal pentru rețele apă/canal
 3. Dimensionare geometrică și hidraulică rețele apă/canal
 4. Antemasuratori:
  • Centralizate (calculate pe intreaga retea de apa sau canalizare)
  • Detaliate (calculate pe fiecare segment de retea de apa sau canalizare)

 

Servicii  incluse in documentatie

 1. Memoriu tehnic pentru rețea apă/canal
 2. Caiete de sarcini

 

Detaliere servicii de baza incluse în documentație

 1. Plan de situație pentru rețele apă/canal
  • Schemă de identificare pe planul de situație în ansamblul general
  • Rețea de apă/canal
  • Cămine de vane/vizitare
  • Figurare tronsoane de supra/subratraversare și procedeul de realizare
  • Legendă
 2.  Profil longitudinal pentru rețele apă/canal
  • parte grafică standard
  • tabelul din partea inferioara (la cererea beneficiarului poate cuprinde diferite opțiuni)
  • (opțional) liste de cantităti
  • Legendă
 3.  Dimensionare geometrică și hidraulică rețele apă/canal
  • Apă: dimensionare, conform SR-EN 805/2000              
  • presiuni de serviciu statice și dynamic.              
  • presiuni maxime de funcționare.     
  • presiuni de probă canal.
  • dimensionarea tronsoanelor de canalizare pentru gradul de umplere.         
  • debite minime pentru autocuratire.        
  • debit și viteză pentru cazurile de umplere.  
  • scenariul proiectat Q orar maxim (debitele sunt împărțite la lungimea totală de rețele).
 4.  Antemasuratori.
  • Centralizate (acestea sunt tabele ce însumează antemăsurătorile detaliate )
  • Detaliate: aceste tabele conțin:        
   • lucrări- desfaceri/refaceri     
   • lungime țeavă pe diametre   
   • volume săpătură (manuale /mecanizate), conform articole de deviz             
   • volum nisip    
   • sprijiniri
   • compactare
   • număr cămine pe dimensiuni
   • capace
   • transport detaliat pentru fiecare articol

 

Galerie