Topografie

Topografia este ştiinţa care se ocupă cu măsurarea şi reprezentarea suprafeţelor relativ mici de teren, fără a ţine seama de curbura Pământului. Denumirea derivă din cuvintele greceşti topos = loc şi grapheim = a descrie. Prin măsurătorile topografice se stabilesc poziţiile relative dintre diverse obiecte din teren şi reprezentarea acestora pe planuri şi hărţi.

                   Măsurătorile de teren împreună cu reprezentarea pe plan se numesc ridicări topografice. Rezultatul concret al unei ridicări topografice este planul topografic sau harta topografică, pe care punctele de pe suprafaţa terestră sunt redate prin cele trei coordonate x, y, z, adică atât în plan cât şi în spaţiu.

            Topografia este alcătuită din două părți și anume:

– planimetria, studiază metodele de reprezentare pe planuri și hărți a proiecției orizontale a obiectelor de pe suprafața terestră;

– altimetria evidețiază relieful pe planurile și hărțile topografice.

 

            Ridicările topografice sunt documentațiile, absolut necesare, pentru realizarea proiectelor tehnice de alimentare cu apă potabilă, canalizare a apelor menajere, a rețelelor de drumuri și actualizarea limitelor de intravilan.

            În cadrul departamentului de topografie se studiază și se măsoară elementele specifice ale terenurilor studiate, pentru a oferi executarea, în condiții optime, a tuturor proiectelor tehnice.

            Pentru realizarea măsurătorilor din teren dispunem de aparatură GPS Trimble R8 GNSS și stație totală Leica Flexline TS02

            Acesta este un ansamblu ce are în componență un receptor GNSS, ce operează și pe frecvențele transmise de generația a 3-a de sateliți

            Trimble R8 permite efectuarea măsurătorilor în timp real, chiar și atunci cand corecțiile diferențiale RTK sunt recepționate cu întreruperi.

            Etapa a doua de prelucare a datelor obținute din teren se realizează cu ajutorul soft-urilor de specialitate.

 În primul rând, exportul lucrărilor din aparatură se realizează cu ajutorul Trimble Access. Pentru prelucrarea propriu-zisă sunt folosite următoarele: TopoLT, TransLT, ProfLT, BricsCAD.

            Departamentul nostru a realizat lucrări de topografie în județele: Bistrița-Năsăud, Buzău, Sibiu, Teleorman. 

 Societatea noastră este autorizată la clasa III ANCPI, pentru categorii de lucrări B şi C.

Departamentul de topografie oferă o gamă largă de servicii

  • măsurători în teren atât pentru trama stradală, cât și pentru limitele de intravilan ale unităților administrav-teritoriale;
  • realizarea de planuri analogice;
  • realizarea de planuri digitale, în format .dwg, .dxf etc.;
  • planuri de situație 3D- evidențierea curbelor de nivel;
  • planuri de situație indispensabile proiectelor de infrastructură ( drumuri, rețele de alimentare cu apă potabilă, de canalizare a apelor menajere etc.);
  • realizarea documentației necesare obținerii avizului din partea Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară pentru PUG;
  • realizarea documentației necesare obținerii avizului din partea Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară pentru proiectele tehnice de infrastructură.
  • realizare cărți funciare prin: Programul Național de Cadastru și Carte funciară

Echipamente


 

Lucrari topografie