Societatea noastră elaborează documentații de avizare și obținere de acorduri,cerute prin Certificatele de Urbanism, pentru toate fazele de proiectare: Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenții, Studiu de Fezabilitate, Proiect pentru autorizarea/ desființarea executării lucrărilor și Proiect tehnic de execuție, Planuri Urbanistice Generale, Planuri Urbanistice Zonale și Planuri Urbanistice de Detaliu. 

S.C. DANI BUILDING S.R.L. este autorizată clasa III ANCPI, pentru lucrări de categoriile B și C. Elaborăm documentații cadastrale pentru: trama stradală, limitele de intravilan pentru fazele P.U.G./P.U.Z., cărți funciare prin Programul Național de Cadastru și Carte Funciară.

De asemenea, suntem autorizati de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență pentru elaborarea documentațiilor de avizare: proiectarea sistemelor și instalațiilor de limitare și stingere a incendiilor, proiectarea sistemelor și instalațiilor de ventilare pentru evacuarea fumului și gazelor fierbinți, cu excepția celor de tip natural-organizat, proiectarea sistemelor și instalațiilor de semnalizare, alarmare și alertare în caz de incediu.